Hệ thống trường học

Điện thoại: 0978 24 48 78

Vinh danh những cá nhân xuất sắc tháng 04/2019 các hệ thống trường trực thuộc Blue Sky Education

09/12/2019

CÔNG TY CPGD BẦU TRỜI XANH – BLUE SKY EDUCATION VINH DANH NHỮNG CÁ NHÂN XUẤT SẮC THÁNG 04/2019

Dựa trên các tiêu chí đánh giá về thái độ làm việc; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ – Blue Sky Education xin vinh danh và chúc mừng những cá nhân các hệ thống trường trực thuộc công ty CPGD Bầu trời Xanh – Blue Sky Education đạt được thành tích xuất sắc trong tháng 04/2019:

– Nguyễn Thị Phương Thảo – Giáo viên trường Blue Sky Kindergarten – Sunview

– Thị Hoan – Giáo viên trường Blue Sky Kindergarten – Sunview

– Huỳnh Thị Thanh Loan – Giáo viên trường Blue Sky Kindergarten – Belleza

– Nguyễn Thị Thu Trang – Giáo viên trường Blue Sky Kindergarten – Belleza

– Đàm Thị Kim Tuyến – Giáo viên trường Blue Sky Kindergarten – Phoenix

Dưới đây là hình ảnh các cá nhân xuất sắc được vinh danh:

Nguyễn Thị Phương Thảo – Giáo viên trường Blue Sky Kindergarten – Sunview

Thị Hoan – Giáo viên trường Blue Sky Kindergarten – Sunview

Huỳnh Thị Thanh Loan – Giáo viên trường Blue Sky Kindergarten – Belleza

Nguyễn Thị Thu Trang – Giáo viên trường Blue Sky Kindergarten – Belleza

Đàm Thị Kim Tuyến – Giáo viên trường Blue Sky Kindergarten – Phoenix

Đăng ký tham quan trường