Khối lớp nhà trẻ của Hệ thống trường Mầm non Green World dành cho các bé từ 18 – 36 tháng tuổi. Trong đó, khối lớp nhà trẻ sẽ được chia thành 2 nhóm lớp:

Toddler 1

Từ 18 – 24 tháng tuổi

Toddler 2

Từ 24 – 36 tháng tuổi

Khối lớp nhà trẻ của Hệ thống trường Mầm non Green World dành cho các bé từ 3– 6 tuổi. Trong đó, khối lớp Mầm non sẽ được chia thành 3 nhóm lớp:

Pre – Kindergarten

Từ 3 - 4 Tuổi

Kindergarten

Từ 4 – 5 tuổi

Pre – Primary

Từ 5 – 6 tuổi